മുഹമ്മദ് യാസീൻ നജ്ജാർ

മുഹമ്മദ് യാസീൻ നജ്ജാർ

രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനും സിറിയൻ പ്രതിപക്ഷ സഖ്യ നേതാക്കളിലൊരാളുമാണ്

നിരാശയും പരാജയവും എന്തെന്നറിയാത്ത രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ

അൻവർ ഇബ്‌റാഹീം എന്ന മലേഷ്യൻ രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ കഥ ആവേശദായകമാണ്. സുഖ ദുഃഖസമ്മിശ്രമാണ്. ആ കഥയിൽ മികവിലേക്ക് ഉയർന്നു പോകൽ മാത്രമല്ല, ഒതുക്കപ്പെടലും ഉണ്ട്. 1973-ൽ അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി...

Don't miss it

error: Content is protected !!