മുഹമ്മദ് അഹ്‌സന്‍ പുല്ലൂര്‍

മുഹമ്മദ് അഹ്‌സന്‍ പുല്ലൂര്‍

റഹീമ അക്തര്‍ ഖുഷി; അവകാശ നിഷേധത്തിന്റെ അഭയാര്‍ത്ഥി ഇര

ലോക അഭയാര്‍ത്ഥികളുടെ കാര്യത്തില്‍ ഇപ്പോഴും രാഷ്ട്രത്തലവന്മാരുടെ മനസ്സാക്ഷി ഉണര്‍ന്നിട്ടില്ല. അസ്ഥിത്വമില്ലാതാക്കപ്പെട്ട് പലായനത്തിന്റെ ദുരിതവഴികളിലുടനീളം മരണത്തെ മുഖാമുഖം കാണുന്ന അഭയാര്‍ത്ഥികളെക്കുറിച്ചുള്ള യഥാര്‍ത്ഥ വാര്‍ത്തകള്‍ ഇപ്പോഴും മറകള്‍ക്കപ്പുറത്താണ്. ലോകമാധ്യമത്തിന്റെ കുത്തകാവകാശം...

Page 2 of 2 1 2

Don't miss it

error: Content is protected !!