അഷ്‌റഫ് തോട്ടശ്ശേരി

അഷ്‌റഫ് തോട്ടശ്ശേരി

പൂര്‍ണ ചന്ദ്രനെ തേടിയുള്ള യാത്ര

'സുബ്ഹാനല്ലദീ സഗ്ഗറ ലനാ ഹാദാ വമാ കുന്നാ ലഹു മുഖ്‌രിനീന്‍.......' അമീര്‍ ചൊല്ലി തന്ന പ്രാര്‍ത്ഥന ഏറ്റു ചൊല്ലി, ആവേശത്തോടെ ഞങ്ങള്‍ യാത്ര തുടങ്ങി. പൂര്‍ണ്ണ ചന്ദ്രനെ...

Don't miss it

error: Content is protected !!