ഡോ. മുഹമ്മദ് ഇമാറ

ഡോ. മുഹമ്മദ് ഇമാറ

പ്രവാചകന്റെ യുദ്ധസമീപനം

ക്രിസ്താബ്ദം 610ലാണ് പ്രവാചകന്‍ മുഹമദ് (സ) തന്റെ രിസാലത്തുമായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടത്. പ്രവാചകന്‍ ആരെയും നിര്‍ബന്ധിച്ച് മതപരിവര്‍ത്തനം ചെയ്യാനല്ല നിയോഗിക്കപ്പെട്ടത്. അല്ലാഹു പറയുന്നു: 'ദീനില്‍ ബലപ്രയോഗമില്ല.' (2:256) മുസ്‌ലിങ്ങള്‍...

Don't miss it

error: Content is protected !!