അബ്ദുല്ല നദവി കുറ്റൂര്‍

അബ്ദുല്ല നദവി കുറ്റൂര്‍

ഹദീസ് ക്രോഢീകരണത്തിന്റെ സംക്ഷിപ്ത ചരിത്രം

ഖുര്‍ആനിക വചനങ്ങള്‍ അവതരിക്കുന്ന മാത്രയില്‍ എഴുതി സൂക്ഷിക്കാന്‍ പ്രത്യേകം നിര്‍ദേശിച്ചിരുന്നു പ്രവാചകന്‍. ഹദീസുകള്‍ എഴുതിവെക്കാന്‍ ആജ്ഞാപിക്കുകയോ നിര്‍ദേശിക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല. അതേസമയം, ഹദീസുകള്‍ 'ഹൃദയ ഫലകങ്ങളില്‍' കുറിച്ചുവെക്കണമെന്ന് പ്രവാചകന്‍...

Don't miss it

error: Content is protected !!