മഹ്മൂദ് അല്‍-ഖല്‍ആവി

മഹ്മൂദ് അല്‍-ഖല്‍ആവി

hurdles.jpg

പ്രതിസന്ധികളെ അതിജയിച്ച പ്രവാചകന്‍

''ലോകര്‍ക്കാകെ അനുഗ്രഹമായല്ലാതെ നിന്നെ നാം അയച്ചിട്ടില്ല.'' (അമ്പിയാഅ് 107) പ്രവാചകന്‍ കാരുണ്യത്തിന്റെ നിറകുടമായിരുന്നു... ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന രോഗികള്‍ക്ക്.., പാപികളായ അടിമകള്‍ക്ക്.., വഴിവിട്ട ജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന ധിക്കാരികള്‍ക്ക്... അപ്രകാരം ഭൂമുഖത്തെ...

Don't miss it

error: Content is protected !!