എം.എം അക്ബര്‍

എം.എം അക്ബര്‍

ജെൻഡർ ന്യൂട്രൽ യൂണിഫോം: പ്രകൃതിവിരുദ്ധമാണ് !

ജെൻഡർ ന്യൂട്രൽ യൂണിഫോമുകൾ വഴി ആൺകുട്ടികളെയും പെൺകുട്ടികളെയും തിരിച്ചറിയാത്ത സ്ഥിതി സൃഷ്ടിക്കുന്നത് മനുഷ്യപ്രകൃതിക്കെതിരാണെന്നതാണ് അതിന്നെതിരെയുള്ള നാലാമത്തെ ന്യായം. പുരുഷനും സ്ത്രീയും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയുകയും സ്വന്തം സ്വത്വവും വ്യതിരിക്തതകളും...

ജെൻഡർ ന്യൂട്രൽ യൂണിഫോം: ലിംഗത്വ അസ്വാസ്ഥ്യത്തിന് കാരണമാകാം !

ജെൻഡർ ന്യൂട്രൽ യൂണിഫോം നിർബന്ധമാക്കുക വഴി അത് ലിംഗത്വ അസ്വാസ്ഥ്യ(gender dysphoria)മുള്ളവരുടെ എണ്ണം വർധിക്കുവാൻ കാരണമായേക്കാം എന്നതാണ് അതിന്നെതിരെ ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്ന മൂന്നാമത്തെ വാദം. ആദ്യം സ്‌കൂളിനകത്ത് ആൺകുട്ടികളും...

ജെൻഡർ ന്യൂട്രൽ യൂണിഫോം: സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമല്ല

ജെൻഡർ ന്യൂട്രൽ യൂണിഫോം നിർബന്ധിക്കുന്നതെന്തിന് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങളൊന്നും ശാസ്ത്രീയമായി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതല്ലെന്നതാണ് അതിന്നെതിരെയുള്ള രണ്ടാമത്തെ ന്യായം. ആൺകുട്ടികളെയും പെൺകുട്ടികളെയും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത വസ്ത്രങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട്...

ജെൻഡർ ന്യൂട്രൽ യൂണിഫോം: ലക്ഷ്യം അപകടകരമാണ്

ജെൻഡർ ന്യൂട്രൽ യൂണിഫോമിനെതിരെയുള്ള ഒന്നാമത്തെ വാദം അതിന്റെ ലക്ഷ്യം അപകടകരമാണെന്നതാണ്. അത് നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ലക്‌ഷ്യം എതിർവർഗത്തിലുള്ളവർ തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ലൈംഗികബന്ധമാണ് സ്വാഭാവികമെന്ന പൊതുബോധത്തെ തകർക്കുകയാണെന്ന് മന്ത്രി തന്നെ...

ജെൻഡർ ന്യൂട്രൽ യൂണിഫോം: പ്രതിവാദങ്ങൾ

ജെൻഡർ ന്യൂട്രൽ യൂണിഫോമിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ ആൺ-പെൺ സമത്വത്തിലേക്കുള്ള ചുവടുവെപ്പായാണ് അതിനെ അവതരിപ്പിക്കാറുള്ളത്. എൽജിബിടി ആക്ടിവിസത്തെയോ അവരുടെ പ്രവർത്തനപദ്ധതികളെയോ കുറിച്ച് യാതൊന്നുമറിയാത്ത അവരിൽ ചിലർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതൊരു സമത്വപ്രശ്നമായും...

ജെൻഡർ പൊളിറ്റിക്‌സും ജെൻഡർ ന്യൂട്രൽ യൂണിഫോമും തമ്മിലെന്ത് ?

എതിർവർഗ ലൈംഗികതയാണ് സ്വാഭാവികമെന്ന പൊതുബോധത്തെ തകർത്ത് സ്വവർഗ ലൈംഗികത മുതൽ മൃഗരതി വരെയുള്ള ഏത് തരം ലൈംഗികതകളും സ്വാഭാവികമാണെന്ന പൊതുബോധത്തെ നിർമ്മിക്കുവാനായി നടത്തുന്ന എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള പരിശ്രമങ്ങളെയും...

Don't miss it

error: Content is protected !!