മഹ്‌മൂദ് സക്കി

മഹ്‌മൂദ് സക്കി

ഖുർആന്റെ കയ്യെഴുത്തുപ്രതികളെക്കുറിച്ച്

ദൈവികഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഉന്നതമായ വിശുദ്ധ ഖുർആനെ ആദരിക്കുന്നതിലും ബഹുമാനിക്കുന്നതിലും മുസ്ലിംകൾ ചരിത്രത്തിലുടനീളം അതുല്യമായ മാതൃകകളാണ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഖുർആൻ മനഃപാഠമാക്കുന്നതിലും ഖുർആന്റെ ക്രോഡീകൃത രൂപമായ മുസ്ഹഫിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിലും അവർ അത്യുത്സാഹം...

Don't miss it

error: Content is protected !!