മഹ്മൂദ് ത്വറാദ്

Quran

വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആനില്‍ അറബിയല്ലാത്ത പദങ്ങളുണ്ടോ?-2

അറബിവത്കരിക്കപ്പെട്ട പദങ്ങള്‍ അറബികളുടെ പ്രയോഗങ്ങളില്‍ കണ്ടെത്താന്‍ കഴിയുന്നതാണ്. ഗദ്യങ്ങളിലും പദ്യങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിലുളള പ്രയോഗങ്ങള്‍ അവര്‍ക്കിടയില്‍ പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ പ്രയോഗങ്ങളില്‍ നിന്ന് :- ഒന്ന് : ഇമ്‌റുല്‍ ഖൈസ്…

Read More »
Quran

വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആനില്‍ അറബിയല്ലാത്ത പദങ്ങളുണ്ടോ?

പ്രവാചകന്‍ മുഹമ്മദ്(സ)ക്ക് ജിബ്‌രീല്‍ മുഖേന അവതരിച്ചതാണ് വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍. അത് അറബി ഭാഷയിലാണ്. ഇത് ഖുര്‍ആന്‍ വ്യത്യസ്ത സന്ദര്‍ഭങ്ങളിലായി ഊന്നിപറയുന്നുണ്ട്. ‘ തീര്‍ച്ചയായും ഇത് (ഖുര്‍ആന്‍) ലോക…

Read More »
Close
Close