മഹ്മൂദ് അല്ലൂഷ്

മഹ്മൂദ് അല്ലൂഷ്

അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധങ്ങളിൽ ഗവേഷണം നടത്തുന്ന അറബി പത്ര പ്രവർത്തകൻ

ഉർദുഗാന്റെ എതിരാളി കമാൽ കിലിഷ്ദാർ ഒഗലു തന്നെ

ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് തുർക്കിയ റിപ്പബ്ലിക്ക് നിലവിൽ വന്നതിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും വിധി നിർണ്ണായകമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പായിരിക്കും രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നടക്കാനിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട...

പ്രതിപക്ഷ അനൈക്യം ഉർദുഗാന്റെ സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നു

വരുന്ന ജൂൺ പതിനെട്ടിന് നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന പ്രസിഡന്റ് - പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ഒരു മാസം നേരത്തെ മെയ് പതിനാലിന് നടത്തുമെന്ന് തുർക്കിയ പ്രസിഡന്റ് ഉർദുഗാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ,...

പ്രസിഡന്റ് ഇല്ലാതെ ലബ്നാൻ

ഭരണത്തിന്റെ ഉയർന്ന പദവികളിൽ ആളില്ലാതായിപ്പോവുക എന്നത് ലബ്നാനിൽ പുതുമയുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല. പക്ഷെ അത് ഇടക്കിടെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നത് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ ഭരണ സംവിധാനം നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധിയുടെ ആഴം...

Don't miss it

error: Content is protected !!