മാജിദ് മൻദൂർ

മാജിദ് മൻദൂർ

ഭയപ്പെടുത്തി ഭരിക്കുന്ന സീസി ഭരണകൂടം

ഈജിപ്ഷ്യൻ ചാനലുകളിൽ റമദാൻ മാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി ‘ദി ചോയിസ്’ എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു ടി.വി സീരിസ് ഇപ്പോൾ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലെ അഞ്ചാം എപ്പിസോഡ്,...

Don't miss it

error: Content is protected !!