ലൈല അഹ്മദ് / അമേലിയ സ്മിത്

ലൈല അഹ്മദ് / അമേലിയ സ്മിത്

കോവിഡിനും തകര്‍ക്കലിനുമിടയില്‍ ശ്വാസംമുട്ടുന്ന വെസ്റ്റ്ബാങ്കിലെ സ്‌കൂളുകള്‍

വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ അല്‍ മാലിഹ് ഗ്രാമത്തില്‍ ഉള്ളവര്‍ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കൂര്‍ യാത്ര ചെയ്ത് വേണം സ്‌കൂളിലെത്തണമെങ്കില്‍. ഇസ്രായേലിന്റെ ചെക്‌പോയിന്റും കടന്ന് യാത്ര ചെയ്യുക എന്നത് വളരെ ദുഷ്‌കരമായിരുന്നു....

Don't miss it

error: Content is protected !!