ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഖൈർ മൂസാ

Palestine

ഫലസ്തീന് വേണ്ടി പോരാടുന്നവർ മുസ് ലിം സമൂഹത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുവോ ?

ഫലസ്തീനികൾ മസ്ജുദിൽ അഖ്സക്കും, ഖുദ്സിനും, മൊത്തത്തിൽ ഫലസ്തീനും വേണ്ടി  പ്രതിരോധിക്കുകയും, സയണിസ്റ്റുകൾക്കെതിരെ പോരാടുകയും ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭാഷണം എപ്പോഴെല്ലാം ഉയർന്നുവരുന്നുവോ അപ്പോൾ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധകരും, പ്രാസംഗികരും, രാഷ്ട്രീയ…

Read More »
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker