കരിന്‍ ബോഡ് വിറ്റ്സ്

Karin Bodewits is an author, a speaker, and the co-founder of NaturalScience.Careers.
Knowledge

വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോള്‍ സമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള 10 വഴികള്‍

ഓസ്ട്രിയയില്‍ താമസിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടറേറ്റ് വിദ്യാര്‍ഥി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ട്വിറ്ററില്‍ ഇങ്ങനെ എഴുതി. ക്ലാസ് മുറികള്‍ റദ്ദാക്കപ്പെട്ടു, പരീക്ഷകള്‍ പുനക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടു, യൂനിവേഴ്‌സിറ്റി കെട്ടിടങ്ങള്‍ ഇപ്പോഴും അടച്ചിരിക്കുന്നു. മീറ്റിംഗുകള്‍…

Read More »
Close
Close