കമല്‍ സി നജ്മല്‍/ അബ്ദുസ്സമദ് അണ്ടത്തോട്

കമല്‍ സി നജ്മല്‍/ അബ്ദുസ്സമദ് അണ്ടത്തോട്

ഞാനെന്തുകൊണ്ട് മുസ്‌ലിമായി ?

അടുത്തിടെ ഇസ്‌ലാം സ്വീകരിച്ച പ്രമുഖ സാമൂഹിക പ്രവര്‍ത്തകനും ആക്റ്റിവിസ്റ്റുമായ കമല്‍ സി നജ്മല്‍ 'ഇസ്‌ലാം ഓണ്‍ലൈവി'ന് അനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തില്‍ നിന്ന്. ഇസ്‌ലാമിലേക്കുള്ള കടന്നു വരവ് ? 'കഴിഞ്ഞ...

error: Content is protected !!