ജോണ്‍ ഗെഡി

ജോണ്‍ ഗെഡി

അഫ്ഗാനില്‍ സംഗീതം നിലക്കുമോ ?

അഫ്ഗാനില്‍ താലിബാന്‍ ഭരണം പിടിച്ചെടുത്ത് ഒരു മാസത്തോടടുക്കുമ്പോള്‍ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ലോകത്തിന് മുന്‍പില്‍ അവശേഷിക്കുന്നത്. അത്തരത്തില്‍ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് അഫ്ഗാനിലെ സ്ത്രീകളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവും സംഗീതത്തിന്റെ ഭാവിയും....

error: Content is protected !!