ഇമാന്‍ അബൂസിദ

ഇമാന്‍ അബൂസിദ

ബ്രസീല്‍: ലുലയുടെ വിജയം ഫലസ്തീന്റെയും വിജയമാണ്

ബ്രസീല്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുന്ന വേളയില്‍ ഒക്ടോബര്‍ 28ന് പ്രമുഖ കോളമിസ്റ്റായ ഇമാന്‍ അബൂസിദ മിഡിലീസ്റ്റ് മോണിറ്ററില്‍ എഴുതിയ ലേഖനത്തിന്റെ രത്‌നചുരുക്കം. ശക്തമായ പോരാട്ടത്തിനു ശേഷമാണ് ആദ്യഘട്ട വോട്ടെടുപ്പില്‍...

error: Content is protected !!