ഇഫത്ത് മസൂദ് ജാവേദ്

ഇഫത്ത് മസൂദ് ജാവേദ്

ആരോഗ്യരംഗം സംരക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത വ്യവസ്ഥയുടേത് കൂടിയാണ്

മംഗളുരുവിലെ യെനെപോയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇസ്ലാമിക പഠന വിഭാഗം മേധാവിയായ ഡോ. ജാവേദ് ജമീൽ ഒട്ടേറെ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ രചന നിർവഹിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ പ്രശസ്തനായ വ്യക്തി കൂടിയാണ്. സമകാലിക...

Don't miss it

error: Content is protected !!