ഇഫത്ത് മസൂദ് ജാവേദ്

Book Review

ആരോഗ്യരംഗം സംരക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത വ്യവസ്ഥയുടേത് കൂടിയാണ്

മംഗളുരുവിലെ യെനെപോയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇസ്ലാമിക പഠന വിഭാഗം മേധാവിയായ ഡോ. ജാവേദ് ജമീൽ ഒട്ടേറെ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ രചന നിർവഹിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ പ്രശസ്തനായ വ്യക്തി കൂടിയാണ്. സമകാലിക…

Read More »
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker