ഹുജ്ജത്തുല്ല സിയ

ഹുജ്ജത്തുല്ല സിയ

അഫ്ഗാൻ ദിനപത്രമായ ഡെയ്ലി ഔട്ട്‌ലുക്കിലെ സീനിയർ എഴുത്തുകാരൻ

ഞാനൊരു അഫ്ഗാൻ ശിഈ പിതാവ്; മക്കളെയോർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയമാണ്

ശിഈ വിരുദ്ധ അതിക്രമത്തിൽ എനിക്കൊരു സുഹൃത്ത് ആദ്യമായി നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ എനിക്ക് പ്രായം പതിനേഴ്. 2007-ൽ ഞാൻ പാകിസ്ഥാനിലെ ക്വറ്റയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യം പഠിക്കുന്ന കാലമാണ്. എനിക്കൊരു ക്ലാസ്മേറ്റുണ്ടായിരുന്നു...

Don't miss it

error: Content is protected !!