ഹാസിം അയാദ്

ഹാസിം അയാദ്

ജോർദാനി കോളമിസ്റ്റും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനുമാണ്

റിപ്പബ്ലിക്കൻമാർ ജയിച്ചു; ട്രംപ് തോറ്റു!

അമേരിക്കയിലെ ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം 2024-ലെ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന് സ്ഥാനാർഥിയാകാൻ എത്രമാത്രം സാധ്യതയുണ്ട് എന്നതിന്റെ സൂചകം കൂടിയാണ്. സാധ്യത ദുർബലമാണെന്ന് പറയേണ്ടിവരും. കാരണം ട്രംപിന്റെ...

error: Content is protected !!