സയ്യിദ് എച്ച് ഹാഷ്മി

സയ്യിദ് എച്ച് ഹാഷ്മി

ഇന്ത്യയുടെ മഹത്വത്തില്‍ മുസ്‌ലിംകളുടെ പങ്ക്

പുരാതന ഇന്ത്യന്‍ ചരിത്രം എന്നത് അജ്ഞത, അന്ധവിശ്വാസം, സാമൂഹിക കലഹങ്ങള്‍, വിശ്വാസപരമായ വൈരാഗ്യം എന്നിവയാല്‍ വലയം ചെയ്യപ്പെട്ടതായിരുന്നു. വൈവിധ്യമാര്‍ന്ന ചിന്ത, ജീവിതരീതി, പരസ്പര ആശയവിനിമയം എന്നിവയുമായി യോജിക്കുന്ന...

Don't miss it

error: Content is protected !!