ഹംസ കാർച്ചിച്ച്

History

ഹിജാസ് റെയിൽവേ പദ്ധതിയും ബോസ്നിയൻ മുസ് ലിംകളും

ഡമസ്ക്കസിനെയും മദീനയെയും പരസ്‌പരം ബന്ധിക്കുന്ന പ്രധാന റെയിൽവേ പദ്ധതിക്ക് 1900 സെപ്തംബർ 1 ന് ഉസ്മാനിയാ ഖിലാഫത്ത് തുടക്കം കുറിക്കുകയുണ്ടായി. ഒരേ സമയം തന്ത്രപ്രധാനമായതും മതപരമായതുമായ ലക്ഷ്യം…

Read More »
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker