ഹംസ കാർച്ചിച്ച്

ഹംസ കാർച്ചിച്ച്

ഹിജാസ് റെയിൽവേ പദ്ധതിയും ബോസ്നിയൻ മുസ് ലിംകളും

ഡമസ്ക്കസിനെയും മദീനയെയും പരസ്‌പരം ബന്ധിക്കുന്ന പ്രധാന റെയിൽവേ പദ്ധതിക്ക് 1900 സെപ്തംബർ 1 ന് ഉസ്മാനിയാ ഖിലാഫത്ത് തുടക്കം കുറിക്കുകയുണ്ടായി. ഒരേ സമയം തന്ത്രപ്രധാനമായതും മതപരമായതുമായ ലക്ഷ്യം...

Don't miss it

error: Content is protected !!