ഇബ്‌നു ബഷീര്‍ ആലപ്പുഴ

ഇബ്‌നു ബഷീര്‍ ആലപ്പുഴ

udhiyath.jpg

പെരുന്നാളിന് ബലിയറുക്കും മുമ്പ്‌

പാപവിമുക്തിയുടെയും മോക്ഷപ്രാപ്തിയുടെയും ശുഭവസ്ത്രങ്ങളാല്‍ അകവും പുറവും പുതപ്പിച്ച് കൊണ്ട് ലോകത്ത് നീതി സ്ഥാപിക്കാനും, വിശപ്പിനെ ഇല്ലാതാക്കാനും, ഭയത്തെ തുടച്ചുമാറ്റുവാനുമായുള്ള പരിശീലനം സിദ്ധിക്കുന്ന ജനസാഗരത്തിന്റെ ഒത്തുചേരലായ ഹജ്ജിന്റെ നാളുകള്‍...

Don't miss it

error: Content is protected !!