ഹാഫിസ് ബഷീർ

Hadith Padanam

കൂട്ടിന് കർമങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാകു

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :…

Read More »
Close
Close