എവ്രൻ ബാൾട്ട

എവ്രൻ ബാൾട്ട

Evren Balta is a Professor of International Relations and Chair of the International Relations Department at Özyeğin University in Istanbul, Turkey. Her main research interests are populism, foreign policy and citizenship. She is the author of Global Security Complex (2012), Age of Precariousness (2019), and The American Passport in Turkey: National Citizenship in the Age of Transnationalism (2020).

തുര്‍ക്കി തെരെഞ്ഞെടുപ്പ്: രണ്ടു ദശകങ്ങള്‍ നീണ്ട എകെപി ഭരണത്തിന് തിരശീല വീഴുമോ?

മെയ് 14 ന് നടക്കുന്ന പ്രസിഡന്റ്, പാര്‍ലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ വോട്ടുചെയ്യാന്‍ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് തുര്‍ക്കി ജനത. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദശകങ്ങളിലെ ഏറ്റവും നിര്‍ണായകവും മത്സരസ്വഭാവമുള്ളതുമായ തെരെഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഇനി നടക്കാനിരിക്കുന്നത്....

error: Content is protected !!