ഇനാക്ഷി ഗാംഗുലി

ഇനാക്ഷി ഗാംഗുലി

എന്തുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികള്‍ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലേര്‍പ്പെടുന്നത് ?

ജുവനൈല്‍ ജസ്റ്റിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന നമ്മള്‍ ഓരോരുത്തരും നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് CICL കുറ്റകൃത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട...

error: Content is protected !!