ഡോ. സീരീന്‍ സഈദി

Fiqh

മസ്ജിദുകളുടെ അദൃശ്യമാകുന്ന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങള്‍

പ്രവാചക കാല്‍പാദങ്ങളെ അനുഗമിക്കുന്നവര്‍ക്കുള്ള സന്മാര്‍ഗത്തിന്റെയും പ്രകാശത്തിന്റെയും ഗോപുരമാണ് പ്രവാചകന്‍(സ)യുടെ ജിവചരിത്രം. അപ്രകാരം അവര്‍ പ്രവാചക മാതൃകയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. പ്രവാചകന്‍(സ)യുടെ ഇസ്‌ലാമിക പ്രബോധനത്തിന് പ്രധാനമായി രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളാണുള്ളത്. അവ…

Read More »
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker