ഡോ. സെബ്രിന ലീ

ഡോ. സെബ്രിന ലീ

Director, Tawasul Europe Centre for Research and Dialogue at Tawasul Europe and Executive Director at Director Tawasul Europe
Studied Tractatus Logico-Philosophicus at Sapienza Università di Roma
Lives in Rome, Italy. Italian author, philosopher, poet, public intellectual and interfaith leader, deeply interested in building peace, understanding and harmony across different religions and cultures.

ഇസ്ലാമിന്റെ ശാദ്വല തീരത്ത് 

ഞാൻ ഇസ്‌ലാം സ്വീകരിക്കുന്നത്, നിരവധി വർഷത്തെ പഠന-മനനങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ്. എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രചോദനാത്മകമായ അനുഭവങ്ങളിലൊന്നാണത്. ഇസ്‌ലാമിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം വരുന്ന ഏതൊരാൾക്കും എനിക്ക് തോന്നിയ...

സബ്രീന ലീക്ക് ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിം ജനതയോട് പറയാനുള്ളത്

എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ മുസ്‌ലിം സഹോദരങ്ങളേ സഹോദരിമാരേ, അന്യായവും വേദനാജനകവും അപമാനകരവുമാണ് ഇന്ത്യൻ മുസ്‌ലിംകൾക്കിപ്പോൾ സംഭവിച്ചതും സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും എന്നത് ശരിയാണ്. എന്നാൽ അവർ വിഷമിക്കേണ്ടതും ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതുമായ...

മാനവികതയുടെ തത്വശാസ്ത്രം ഇസ്ലാമിലെ ആരാധനകളിൽ – 1

മനുഷ്യജീവിതം കാരുണ്യവാന്റെ പവിത്രമായ ദാനമാണെന്നും വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സ്തംഭങ്ങൾ പോലെ പവിത്രമാണെന്നും മനുഷ്യന്റെ അന്തസ്സ് സംരക്ഷിക്കണമെന്നും ഇസ്ലാം ഊന്നിപ്പറയുന്നുണ്ട്. ഇസ്‌ലാമോഫോബിയയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥയിൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട പദമാണ് ശരീഅത്തിന്റെ...

എന്റെ കഥ -1 : ഡോ. സെബ്രിന ലീ

എന്റെ ജീവിതപരിവർത്തനം വളരെ നേരത്തെ തന്നെയുണ്ടായ വ്യക്തിപരമായ ചില തിരിച്ചറിവുകളാണ്. എന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുണ്ടായ സ്വത്വബോധം . ഓരോരുത്തരുടേയും വ്യക്തിത്വം വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപെട്ട ചെറുകരയാവും . മറ്റൊരു...

Don't miss it

error: Content is protected !!