കെ. മുഹമ്മദ് നജീബ്‌

കെ. മുഹമ്മദ് നജീബ്‌

ജീവിതത്തിൽ അതിരുകളും പരിധികളും വേണമെന്ന് കരുതുന്നവരോട്

ജീവിതത്തിൽ അതിരുകളും പരിധികളും വേണമെന്ന് കരുതുന്നവരോട് മാത്രം ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാം. 1. മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഉടമ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യനല്ല. മൈ ബോഡി മൈ ചോയ്‌സ് എന്നൊക്കെ...

അതിന്റെ തുടക്കമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ യൂണിഫോം മാറ്റം

Q: പുതിയ യൂണിഫോം പെൺകുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ കംഫർട്ടബിൾ അല്ലേ ? പാവാട എന്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാ? A: കംഫർട്ട് ആണ് അടിസ്ഥാനമെങ്കിൽ Gender neutral എന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്തിനാണ് ?...

യുക്തിവാദികളുടെ ഈ കൊത്തിപ്പറിക്ക് നിന്ന് കൊടുക്കാതെ..

ഇസ്‌ലാം - യുക്തിവാദ സംവാദത്തിനൊരു പ്രശ്‌നമുണ്ട്. ഇസ്‌ലാം 1400 ലധികം വര്‍ഷമായി കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യര്‍ വിശ്വസിക്കുകയും സാധ്യമായ അളവില്‍ ജീവിതത്തില്‍ കൊണ്ട് നടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മതമാണ്....

error: Content is protected !!