ഡോ. സി.കെ അബ്ദുല്ല

ഡോ. സി.കെ അബ്ദുല്ല

ഇന്ന് ശ്രവിച്ച പെരുന്നാൾ ഖുതുബ

ദോഹയിലെ മിസൈമീറിൽ ഇന്ന് പങ്കെടുത്ത പെരുന്നാൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ ശ്രവിച്ച ചെറു ഖുതുബയുടെ വിവർത്തനം- പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികളെ, വ്രതപ്പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ നാലു കാര്യങ്ങൾ എന്നെയും നിങ്ങളെയും...

ഖുർആൻ ഓത്തും വായനയും

ഖുർആൻ അവതരിച്ചത് ഓർമിപ്പിച്ചു വീണ്ടും റമദാൻ. നേർമാർഗം, അതിന്റെ വിശദശാംശങ്ങൾ, വിവേചനശക്തി എന്നിവയാണ് ഖുർആൻ മനുഷ്യന് നൽകുകയെന്ന് റമദാനോട് ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് (2: 185). ശരിയായ വായനയിലൂടെ...

മുഹർറം, വിമോചനം, നോമ്പ്

ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായും രാഷ്ട്രീയമായും ഇസ്‌ലാമിക ലോകം വികസിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉയർന്ന ഒരു ചർച്ചയായിരുന്നു ഒരു സ്ഥിരം കലണ്ടർ വേണമെന്നത്. ചന്ദ്രവർഷ കലണ്ടറും 12മാസങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും വാർഷിക കാലഗണന സുസ്ഥിരമായിരുന്നില്ല....

Don't miss it

error: Content is protected !!