ഡോ. സി.കെ അബ്ദുല്ല

ഡോ. സി.കെ അബ്ദുല്ല

മുഹർറം, വിമോചനം, നോമ്പ്

ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായും രാഷ്ട്രീയമായും ഇസ്‌ലാമിക ലോകം വികസിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉയർന്ന ഒരു ചർച്ചയായിരുന്നു ഒരു സ്ഥിരം കലണ്ടർ വേണമെന്നത്. ചന്ദ്രവർഷ കലണ്ടറും 12മാസങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും വാർഷിക കാലഗണന സുസ്ഥിരമായിരുന്നില്ല....

വിജയം ഉറപ്പിക്കുന്ന ഖുദ്‌സ് പോരാട്ടം

ഫലസ്തീൻ ചെറുത്തുനിൽപ്പിന്റെ മൂന്നു നേതാക്കളുടെ വാക്കുകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു. (1) ഹമാസ് രാഷ്ട്രീയകാര്യ തലവനും മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ ഇസ്മായിൽ ഹനിയ്യ ദോഹയിൽ ഫലസ്തീൻ അനുകൂല റാലിയിൽ...

ഇന്ന് ശ്രവിച്ച പെരുന്നാൾ ഖുതുബ

ദോഹയിലെ മിസൈമീറിൽ ഇന്ന് പങ്കെടുത്ത പെരുന്നാൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ ശ്രവിച്ച ചെറു ഖുതുബയുടെ വിവർത്തനം- പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികളെ, വ്രതപ്പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ നാലു കാര്യങ്ങൾ എന്നെയും നിങ്ങളെയും...

ഖുർആൻ ഓത്തും വായനയും

ഖുർആൻ അവതരിച്ചത് ഓർമിപ്പിച്ചു വീണ്ടും റമദാൻ. നേർമാർഗം, അതിന്റെ വിശദശാംശങ്ങൾ, വിവേചനശക്തി എന്നിവയാണ് ഖുർആൻ മനുഷ്യന് നൽകുകയെന്ന് റമദാനോട് ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് (2: 185). ശരിയായ വായനയിലൂടെ...

error: Content is protected !!