ഡോ. അശ് റഫ് ദവ്വാബ

ഡോ. അശ് റഫ് ദവ്വാബ

Professor of Finance and Economics at Istanbul University and President of the European Academy of Islamic Finance and Economics.

സൂറതുൽ ഫാതിഹയിലെ സാമ്പത്തിക വീക്ഷണങ്ങൾ (3- 3)

ഫാത്തിഹയുടെ അഞ്ചാം സൂക്തത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ കുറിപ്പ് നാം അവസാനിപ്പിച്ചത്. അല്ലാഹുവിനോട് മാത്രമാണ് ആരാധനയെന്നും അതിനാൽ തന്നെ ദൈവികത്വം എന്നത് പരിശുദ്ധമായ നാഥനിലേക്ക് മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുകയും വിശ്വാസി തന്റെ...

സൂറതുൽ ഫാതിഹയിലെ സാമ്പത്തിക വീക്ഷണങ്ങൾ (2 – 3)

ആദ്യ ഭാഗം ഫാത്തിഹയുടെ രണ്ടാം സൂക്തത്തിലാണ് അവസാനിപ്പിച്ചത്. നിരുപാധികമായ സമ്പൂർണ്ണ ദൈവികത്വം ഇസ്ലാമിക വ്യവസ്ഥക്കും മനുഷ്യനിർമ്മിത സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥക്കും ഇടയിലുള്ള ഒരു വഴിത്തിരിവാണ് എന്നും സോഷ്യലിസം സമൂഹത്തിൽ...

സൂറതുൽ ഫാതിഹയിലെ സാമ്പത്തിക വീക്ഷണങ്ങൾ (1 – 3)

മനുഷ്യന്റെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിച്ച് കൂടാനാവാത്ത വിധം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒന്നാണ് സമ്പത്ത്. ജീവിതോപാധിയുടെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമായ ഒന്നുകൂടിയാണത്. ഇഹത്തിലും പരത്തിലും ഒരു വിശ്വാസി കൈകൊള്ളേണ്ട...

ഇസ്‌ലാമിന്റെ സാമൂഹിക- സാമ്പത്തിക കാഴ്ചപ്പാടുകൾ

ഇസ്‌ലാമിന്റെ മഹത്തായ കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ പ്രധാനമായ സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവുമായ വീക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഈ കുറിപ്പ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധിയെന്നത് ഇസ്‌ലാമിക സാമ്പത്തികശാസ്ത്രത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്നായി ഗണിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. സുഗമമായ ജീവിതമെന്ന ലക്ഷ്യത്തിന്റെ...

ധനസമ്പാദനവും പരിപോഷണവും

ധനം സമ്പാദിച്ചു സ്വരുക്കൂട്ടി വെക്കുകയും ലാഭം കണക്കാക്കിയും അവ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയും അതിനെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്നതും ശരീഅത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ്. ശരീഅത്ത് പരിഗണിച്ച അഞ്ചു സുപ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ(മതം, ശരീരം,...

സാമ്പത്തിക ശാക്തീകരണം ഇസ്‌ലാമിക വീക്ഷണത്തില്‍

പൗരന്മാരുടെ സാമൂഹികവും സാംസ്‌കാരികവുമായ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉടലെടുത്ത സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാന പകുതിയിലാണ് ശാക്തീകരണമെന്ന(EMPOWERMENT) സാങ്കേതിക പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നീട് സാമൂഹികവും...

ഓണ്‍ലൈന്‍ വ്യാപാരം: അവസരങ്ങള്‍ക്കും വെല്ലുവിളികള്‍ക്കുമിടയില്‍

സാങ്കേതിക വിദ്യ, ആശയവിനിമയങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയുടെ വിപ്ലവകരമായ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ അനന്തരഫലമായുണ്ടായ ഡിജിറ്റല്‍ സമ്പത്‌വ്യവസ്ഥയുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണിപ്പോള്‍ ലോകം എത്തിച്ചേര്‍ന്നിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് അടിസ്ഥാന ഘടങ്ങളാണ് ഡിജിറ്റല്‍ സമ്പത്‌വ്യവസ്ഥയെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്; ഇ-ബിസിനസ്സും ഓണ്‍ലൈന്‍...

Don't miss it

error: Content is protected !!