ഡോ. അംറ് അബൂ ഖലീൽ

ഡോ. അംറ് അബൂ ഖലീൽ

സ്ത്രീകളെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് പരിഹാരം

പ്രമുഖനായ ഒരു സ്വഹാബി തന്റെ ഭാര്യയുമായി അൽപം ഉടക്കുകയുണ്ടായി. പരാതി ബോധിക്കാനായി ഖലീഫ ഉമറി(റ)നെക്കാണുക എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. അണികളുടെ പരാതികൾ കേൾക്കാൻ സദാസമയം തന്റെ വാതിൽ...

Don't miss it

error: Content is protected !!