ഡോ. അലിഫ് ശുകൂര്‍

Jumu'a Khutba

നല്ല സുഹൃത്തുക്കള്‍ ഉണ്ടാവട്ടെ

പരിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍ മാനുഷിക ബന്ധങ്ങളില്‍ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകളെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നുണ്ട്. ഒരു സാമൂഹിക ജീവി എന്ന നിലയില്‍ സമൂഹത്തില്‍ പരസ്പരം ബന്ധങ്ങള്‍ സ്ഥാപിക്കാതെ ജീവിക്കുക…

Read More »
Close
Close