ഡോ. ആദില്‍ മുത്വയ്യറാത്ത്

Vazhivilakk

വിശ്വാസികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ട രീതിശാസ്ത്രം

ഉമര്‍ബ്‌നു ഖത്വാബ്(റ)വില്‍ നിന്ന് നിവേദനം: ഒരിക്കല്‍ പ്രവാചകന്റെ കൂടെ ഞങ്ങള്‍ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോള്‍ വെളള വസ്ത്രം ധരിച്ച, കറുത്ത തലമുടിയുളള ഒരു മനുഷ്യന്‍ ഞങ്ങളിലേക്ക് വന്നു. അദ്ദേഹം…

Read More »
Knowledge

ഇസ്‌ലാമിക സമൂഹം ശിഥിലമാകുന്നത് ?

മതത്തില്‍ വിശ്വാസികള്‍ അനുവര്‍ത്തിക്കേണ്ട ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രവാചകന്‍ വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ‘ഇന്ന് ഞാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് നിങ്ങളുടെ മതം പൂര്‍ത്തിയാക്കി തന്നിരിക്കുന്നു. എന്റെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങള്‍ക്ക് ഞാന്‍…

Read More »
Close
Close