ബഷീർ ഹസ്സൻ

  • Views

    ജയിലില്‍ പോവാന്‍ തയ്യാറാണോ ?

    1918ല്‍ ജനിച്ച് 2013ല്‍ അന്തരിച്ച നെല്‍സണ്‍ മണ്ടേല ജീവിതത്തില്‍ ഒരിക്കല്‍ പോലും ഗാന്ധിയുടെ മുമ്പില്‍ വന്നു നിന്നിട്ടില്ല. എങ്കിലും നെല്‍സണ്‍ മണ്ടേല ഒരിക്കല്‍ മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ മുമ്പില്‍…

    Read More »
Close
Close