അയ ഖത്താബ്

Palestine

ഞങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്നവരെയാണ് ‘പ്യൂമ’ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത്

ചെറുപ്പത്തിൽ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ ആരംഭിച്ച നാൾമുതൽക്കു തന്നെ, ഫലസ്തീൻ ദേശീയ വനിതാ ഫുട്ബോൾ ടീമിനു വേണ്ടി കളത്തിലിറങ്ങുന്നത് ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നു. ആ സ്വപ്നം ഞാൻ സാക്ഷാത്കരിക്കുകയും…

Read More »
Close
Close