അവ്വാബ് മസ് രി

Politics

ഹിസ്ബുല്ലയോട് വിയോജിക്കാം, പക്ഷേ എല്ലാം വിയോജിപ്പാവരുത്!  

ബെയ്റൂത്ത് വിമാനത്താവളത്തിൽ കൊറോണ പരിശോധന നടത്തുന്ന ഹിസ്ബുല്ലക്ക് കീഴിലെ ഇസ് ലാമിക ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിലെ പത്തോളം വരുന്ന ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരുടെ ചിത്രം ശക്തമായ വിമർശനത്തിനും പരിഹാസത്തിനും കാരണമായിരിക്കുകയാണ്. പ്രതിഷേധക്കാർ…

Read More »
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker