ജമാല്‍ ഖത്താബ്

ജമാല്‍ ഖത്താബ്

ലോക ഭാഷകളെ സ്വാധീനിച്ച അറബി ഭാഷ

എല്ലാ പദങ്ങള്‍ക്കും നൂറു ശതമാനം അടിസ്ഥാനമുള്ള സംശുദ്ധമായ ഒരു ഭാഷയും ലോകത്തില്ല. കാരണം, ജ്ഞാന കൈമാറ്റം, കച്ചവടം, പോരാട്ടങ്ങള്‍, കൊളോണിയലിസം, ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ അതിര്‍ത്ഥികള്‍ എന്നിവയുടെ സ്വാധീനത്താല്‍ മിക്ക...

moment.jpg

ഒരു നിമിഷം

സ്വയം വിചാരണക്കു വിധേയമാകാന്‍ സ്വീകരിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല മാര്‍ഗം സമയം എങ്ങിനെ ജീവിത്തില്‍ സ്വാധീനമുണ്ടാക്കി എന്ന ചിന്തയാണ്. ആവശ്യങ്ങള്‍ കണ്ടറിഞ്ഞ് ചെയ്യുവാനും ഉദ്ദേശലക്ഷ്യങ്ങള്‍ നല്ല നിലയില്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കുവാനും...

പുതുതായി ജോലിയില്‍ പ്രവേശിക്കുമ്പോള്‍

പഠനം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിറങ്ങുമ്പോള്‍, ആശ്വാസത്തിന്റെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും ഘട്ടമാണ് എല്ലാവര്‍ക്കും. നിരവധി നേട്ടങ്ങളും സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളും കരസ്ഥമാക്കിയ ശേഷം ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച ഗൗരവ ചിന്തയുടെയും മാനം മുട്ടെയുള്ള പ്രതീക്ഷയുടെയും സന്ദര്‍ഭം. ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യ...

smile.jpg

പുഞ്ചിരിയിലൂടെ നമുക്ക് ലോകം കീഴടക്കാം

പരസ്പര ബന്ധത്തിലൂടെയാണ് മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങള്‍ പൂക്കുന്നത്. പക്ഷെ, നിത്യജീവിതത്തിന്റെ തിരക്കുകളില്‍ കുടുങ്ങി ബന്ധങ്ങള്‍ക്ക് മതിലുകള്‍ തീര്‍ക്കുന്നവരെ നമുക്ക് കാണാം. അയല്‍ വാസികളുടെ പേര് പോലും അറിയാതെ കൂടുതല്‍...

error: Content is protected !!