ആഇശ അബൂശനബ്

ആഇശ അബൂശനബ്

‘പാശ്ചാത്യന്റെ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം വ്യാജമായ അവകാശവാദം മാത്രം’

ഹമാസ് പൊളിറ്റിക്കല്‍ ബ്യൂറോ അംഗവും ശഹീദ് എഞ്ചിനീയര്‍ ഇസ്മാഈല്‍ അബൂ ശനബിന്റെ ഭാര്യയുമാണ് ആഇശ അബൂ ശനബ്. അറബ് ലോകത്തെ 'ഉമ്മുല്‍ മിസാലിയ' അഥവാ മാതൃക വനിതക്കുള്ള...

error: Content is protected !!