അബ്ദുസ്സത്താര്‍ മര്‍സൂമി

അബ്ദുസ്സത്താര്‍ മര്‍സൂമി

twoside.jpg

നിന്റെ ചോയ്‌സ് ഏതാണ്?

  മിഅ്‌റാജിന്റെ രാവില്‍ പ്രവാചകന്‍ ജിബ്‌രീലിനോടൊപ്പം സിദ്‌റതുല്‍ മുന്‍തഹാ വരെ സഞ്ചരിക്കുകയുണ്ടായി. അവിടെ നിന്നും മൂന്ന് തരം പാനീയങ്ങള്‍ പ്രവാചകന് മുമ്പില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി. പ്രവാചകന്‍ അതില്‍ നിന്നും...

cyclone.jpg

‘ഗതികിട്ടാത്ത അവസ്ഥ ‘ ഉമ്മത്തിനുള്ള ദൈവിക ശിക്ഷയോ ?

ഒരു വ്യക്തിക്കോ സമൂഹത്തിനോ ഉദ്ദിഷ്ട ലക്ഷ്യത്തിലേക്കെത്തുന്നതില്‍ അനുഭവപ്പെടുന്ന തടസ്സങ്ങള്‍ക്കും ലക്ഷ്യബോധം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനും സാങ്കേതികമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പദമാണ് 'തീഹ് ' (അലഞ്ഞുതിരിയല്‍) എന്നത്. ഇസ്രായേല്‍ വംശത്തിന് അവരുടെ പാപങ്ങളുടെയും...

Don't miss it

error: Content is protected !!