ഫഹദ് സൈഫ്

ഫഹദ് സൈഫ്

daughter.jpg

നമ്മുടെ പെണ്‍മക്കളെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാന്‍

കൗമാര പ്രായത്തിലുള്ള മകള്‍. അവളുടെ ഹൃദയം തെളിനീരുപോലെ ശുദ്ധമാണ്. ഒരു കലര്‍പ്പും തന്നിലേക്ക് ചേരാനത് സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അവള്‍ തെറ്റുകള്‍ കേള്‍ക്കാനോ കാണാനോ സംസാരിക്കാനോ ആഗ്രഹിക്കുകയേയില്ല. അത് ആലോചിക്കാനും...

Don't miss it

error: Content is protected !!