അലസ്‌ദൈര്‍ സൂസി

അലസ്‌ദൈര്‍ സൂസി

j,h.jpg

100 വര്‍ഷം മുന്‍പ് ലോകത്തെ നക്കിത്തുടച്ച മഹാമാരി

1918, സ്പാനിഷ് ഫ്‌ളൂ എന്ന പേരിലുള്ള പകര്‍ച്ചപ്പനി ലോകത്തു പടര്‍ന്നു പിടിക്കുന്ന സമയം. എങ്ങും പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിതുമ്പലായിരുന്നു. നിരവധി പേര്‍ മരത്തോട് മല്ലിട്ട് പിടഞ്ഞു വീഴുന്ന...

error: Content is protected !!