ക്രീദ് ന്യൂട്ടണ്‍

ക്രീദ് ന്യൂട്ടണ്‍

rgtykj.jpg

ചരിത്രം കഥ പറയുന്ന ഹൈഫ നഗരം

ഹൈഫ: പഴയ അറേബ്യന്‍ നഗരമായ ഹൈഫ ഇന്ന് ഇസ്രായേലിന്റെ ഭാഗമാണ്. നിരവധി പൈതൃക-സാംസ്‌കാരിക കഥകള്‍ പറയാനുണ്ട് പഴയ ഹൈഫ നഗരത്തിന്. ചരിത്രപ്രാധാന്യമുള്ള പല അടയാളങ്ങളും ഇന്നും ഹൈഫയില്‍...

error: Content is protected !!