മറിയ സാലിം

മറിയ സാലിം

muslim-women9963.jpg

മുസ്‌ലിം സ്ത്രീകളും മുത്വലാഖ് നിയമവും

ഇന്ത്യാ ഗവര്‍ണ്‍മെന്റ് അടുത്തിടെ പ്രഖ്യാപിച്ച മുത്വലാഖ് ബില്ലില്‍ ഇസ്‌ലാമിലെ മുത്വലാഖ് ക്രിമിനല്‍ കുറ്റമായാണ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതു സംബന്ധിച്ച കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ ബില്ലും തുടര്‍നടപടികളും ഇപ്പോള്‍ വിവാദത്തില്‍ അകപെട്ടിരിക്കുകയാണ്....

Don't miss it

error: Content is protected !!