ശഫീഖ് സി.പി

Fiqh

ബ്രെയിന്‍ ഡെത്ത് സംഭവിച്ച വ്യക്തിയുടെ അവയവ ദാനത്തിന്റെ ഇസ്‌ലാമിക മാനമെന്ത്?

വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കും മുമ്പ് ബ്രെയിന്‍ ഡെത്ത് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഒരാള്‍ക്ക് ആക്‌സിഡന്റ്  മൂലമോ മറ്റോ  ബ്രെയിന്‍ പൂര്‍ണ്ണമായി തകരുകയോ പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമല്ലാതാവുകയോ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിനാണ് ബ്രെയിന്‍ ഡെത്ത്…

Read More »
Close
Close