ഡോ. ജമാല്‍ നസ്സാര്‍

ഡോ. ജമാല്‍ നസ്സാര്‍

സമൂഹ നിർമിതിയിൽ തൊഴിലിന്റെ പങ്ക്‌

അധ്വാനമെന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആനും തിരു ഹദീസും ഒരുപോലെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച വിഷയമാണ്. സമൂഹ നിർമിതിയിലും അതിന്റെ അഭിവൃദ്ധിയിലും അതിനുള്ള പ്രാധാന്യവും അവ രണ്ടും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇസ്‌ലാം എന്നത് കേവലമൊരു...

മനുഷ്യ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇസ്‌ലാമിൽ

ഇസ്‌ലാം അതിന്റെ ലാളിത്യം, സഹിഷ്ണുത, പ്രായോഗിക രീതി എന്നിവ കൊണ്ട് എല്ലാ കാലത്തും ദേശത്തും ഇതര ആശയസംഹിതകളിൽ നിന്നും വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു മതമാണ്. സഹിഷ്ണുതയെക്കുറിച്ചുള്ള അതിന്റെ...

സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇസ്ലാമിലും ഇതര മതങ്ങളിലും

ആഗോള തലത്തില്‍ മുമ്പ് നിലനിന്നിരുന്നതും ഇപ്പോഴും ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അന്ത്യനാള്‍ വരെ തര്‍ക്കങ്ങള്‍ തുടര്‍ന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതുമായ വിഷയമാണ് ഇസ്ലാമിലെ സ്ത്രീ. അവര്‍ക്ക് വിദ്യഭ്യാസം നല്‍കുന്നത് മോശമാണെന്ന് ചിലര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു....

സീസി സ്വന്തം ജനതയെ കൊന്നൊടുക്കുകയാണ്

ഈജിപ്തിന്റെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തെ 2013 ജൂലൈയില്‍ അബ്ദുല്‍ ഫത്താഹ് സീസി അട്ടിമറിച്ചതിന് ശേഷം നിരവധി ഈജിപ്തുകാരുടെ രക്തമാണ് അവിടെ ചിന്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. 1952 മുതലുള്ള അവിടത്തെ സൈനിക ഭരണകൂടങ്ങളെ...

error: Content is protected !!