ഡോ. ജമാല്‍ നസ്സാര്‍

ഡോ. ജമാല്‍ നസ്സാര്‍

സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇസ്ലാമിലും ഇതര മതങ്ങളിലും

ആഗോള തലത്തില്‍ മുമ്പ് നിലനിന്നിരുന്നതും ഇപ്പോഴും ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അന്ത്യനാള്‍ വരെ തര്‍ക്കങ്ങള്‍ തുടര്‍ന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതുമായ വിഷയമാണ് ഇസ്ലാമിലെ സ്ത്രീ. അവര്‍ക്ക് വിദ്യഭ്യാസം നല്‍കുന്നത് മോശമാണെന്ന് ചിലര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു....

സീസി സ്വന്തം ജനതയെ കൊന്നൊടുക്കുകയാണ്

ഈജിപ്തിന്റെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തെ 2013 ജൂലൈയില്‍ അബ്ദുല്‍ ഫത്താഹ് സീസി അട്ടിമറിച്ചതിന് ശേഷം നിരവധി ഈജിപ്തുകാരുടെ രക്തമാണ് അവിടെ ചിന്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. 1952 മുതലുള്ള അവിടത്തെ സൈനിക ഭരണകൂടങ്ങളെ...

Don't miss it

error: Content is protected !!