ആയ തൈമിയ

  • Women
    muslim-women.jpg

    സ്ത്രീ; ഇസ്‌ലാമിലും ഇതര സംസ്‌കാരങ്ങളിലും

    ദൈവം ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും വൈവിധ്യങ്ങളോടെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. സ്ത്രീകളുടെ ജൈവശാസ്ത്ര വ്യത്യസ്തതകള്‍ പ്രധാനമായും ഗര്‍ഭം ധരിക്കാനും കുട്ടികളെ വളര്‍ത്താനും അവരെ യോഗ്യരാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ്. അതേസമയം, പുരുഷന്‍മാരാണ് കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയും…

    Read More »
Close
Close