മുഹമ്മദ് അക്രം നദ്‌വി

  • Fiqh
    wedding-mrg.jpg

    രഹസ്യവിവാഹങ്ങളെ കുറിച്ച്

    ഇസ്‌ലാമിക പ്രബോധന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി പാശ്ചാത്യ നാടുകളിലെത്തുന്ന ചില വ്യക്തികളില്‍ കാണപ്പെടുന്ന രഹസ്യവിവാഹമെന്ന പ്രവണതയെ കുറിച്ച് എഴുതണമെന്ന് പലരും എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ കുറിപ്പ്. തങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്ന…

    Read More »
Close
Close