സി.കെ മെഹബൂബ് തളിപ്പറമ്പ്

സി.കെ മെഹബൂബ് തളിപ്പറമ്പ്

muslim-90k.jpg

ഉമ്മത്ത്; നാം ആര്‍ജ്ജിച്ചെടുക്കേണ്ട വിശേഷണം

മനുഷ്യന്‍ എന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഏറ്റവും നിര്‍ണായക അസ്ഥിത്വമാണ്. ലോകത്തുള്ള മത സംഹിതകളും ദര്‍ശനങ്ങളുമെല്ലാം തന്നെ മനുഷ്യന്റെ ആദരണീയതയും മഹത്വവും സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നതായി കാണാം. മനുഷ്യന്റെ നിലപാടും...

Don't miss it

error: Content is protected !!