ഡോ. സിയാദ് അശ്ശാമി

ഡോ. സിയാദ് അശ്ശാമി

tunisia-women.jpg

മുസ്‌ലിം നാടുകള്‍ പാശ്ചാത്യവല്‍കരിക്കപ്പെടുകയാണോ?

പാശ്ചാത്യ രാഷ്ട്രങ്ങളില്‍ ഹിജാബിനും നിഖാബിനും വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തുന്നതും അതിനുള്ള നിയമങ്ങള്‍ അവിടത്തെ പാര്‍ലമെന്റുകളിലും നിയമനിര്‍മാണ സഭകളിലും അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതും അപ്രതീക്ഷിതമായ കാര്യമല്ല. പതിറ്റാണ്ടുകളായി പാശ്ചാത്യര്‍ ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിക്കുന്ന മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും വിശ്വാസ, വസ്ത്ര...

Don't miss it

error: Content is protected !!